Polityka Prywatności i Cookies

Serwis internetowy Klub Konsultantek zapewnia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zobowiązanie Serwisu wynikające ponadto z zasady poszanowania praw osobistych zmierza do budowania i utrzymywania zaufania każdego użytkownika.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z chęcią rejestracji jako konsultant w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu klub-konsultantek.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

I. Administrator
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z chęcią rejestracji jako konsultant w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jest Agnieszka Kowal AG-land, Kłaj 952, 32-015 Kłaj, NIP: 678-203-91-07, REGON: 121002531.

II. Zbiór Danych Osobowych
1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 021403/2012 a następnie zarejestrowany, nr księgi 127210.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Formularza Rejestracji wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie wszystkich wymaganych w formularzu Danych Osobowych uniemożliwia przetworzenie danych i rejestrację osoby jako konsultant w Oriflame Poland sp. z o.o..
3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku lub zapytania o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
1. W związku z procesem rejestracji w Oriflame Poland sp. z o.o. i koniecznością wprowadzenia określonych danych, Administrator w celu takiej rejestracji, poprzez formularz rejestracyjny poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu rejestracji osoby w Oriflame Poland sp. z o.o., w celu bieżącej korespondencji i wymiany informacji z Użytkownikiem, w celu ogłaszania akcji promocyjnych i marketingowych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w Formularzu Rejestracyjnym w trakcie jego wypełniania. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Niezapowiedziane wiadomości
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów poprzez sms, niezapowiedziane wiadomości i informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych przez Oriflame Poland sp. z o.o.. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów poprzez sms, niezapowiedziane wiadomości na temat organizowanych przez siebie konkursów, promocji i innych akcji marketingowych a także wiadomości o członkostwie w Klubie Oriflame lub inne niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VIII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Dane Osobowe podawane w Formularzu Rejestracyjnym zgodnie z celem działalności Serwisu przetwarzane są za zgodą Użytkownika podającego te dane a następnie przekazywane poza Serwis do firmy Oriflame Poland sp. z o.o. w celu rejestracji osoby podającej te dane, jako konsultanta. W momencie gdy nastąpi przekazanie Danych Osobowych do firmy Oriflame Poland oraz rejestracja i nadanie numeru konsultanta, przekazane Dane Osobowe będą podlegać również polityce ochrony prywatności przyjętej przez Oriflame Poland sp. z o.o..
2. Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym Serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane nieupoważnionym osobom trzecim a także innym podmiotom.

IX. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

X. Bezpieczeństwo Zbioru Danych Osobowych
1. Zabezpieczenie danych osobowych użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Administratora gdy przekazywane są dane osobowe, jest zaszyfrowana za pomocą klucza o długości 128 bitów z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie stosowane zabezpieczenia spełniają wymogi zawarte w art. 36-39 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

XI. Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Agnieszka Kowal AG-land, Kłaj 952, 32-015 Kłaj tel: 501-257-553, e-mail: kontakt@klub-konsultantek.pl

Polityka Cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Klub Konsultantek (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejsza strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.