Przejdź do głównej treści

Polityka Prywatności i Cookies

Serwis internetowy Ladies-Club.pl zapewnia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zobowiązanie Serwisu wynikające ponadto z zasady poszanowania praw osobistych zmierza do budowania i utrzymywania zaufania każdego użytkownika.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z chęcią rejestracji jako konsultant w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu klub-konsultantek.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

I. Administrator
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z chęcią rejestracji jako konsultant w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jest Agnieszka Kowal AG-land, Kłaj 952, 32-015 Kłaj, NIP: 678-203-91-07, REGON: 121002531.

II. Zbiór Danych Osobowych
1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 021403/2012 a następnie zarejestrowany, nr księgi 127210.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Korzystanie z Formularza Rejestracji wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie wszystkich wymaganych w formularzu Danych Osobowych uniemożliwia przetworzenie danych i rejestrację osoby jako konsultant w Oriflame Poland sp. z o.o..
3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku lub zapytania o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
1. W związku z procesem rejestracji w Oriflame Poland sp. z o.o. i koniecznością wprowadzenia określonych danych, Administrator w celu takiej rejestracji, poprzez formularz rejestracyjny poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu rejestracji osoby w Oriflame Poland sp. z o.o., w celu bieżącej korespondencji i wymiany informacji z Użytkownikiem, w celu ogłaszania akcji promocyjnych i marketingowych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w Formularzu Rejestracyjnym w trakcie jego wypełniania. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Niezapowiedziane wiadomości
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów poprzez sms, niezapowiedziane wiadomości i informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych przez Oriflame Poland sp. z o.o.. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonów poprzez sms, niezapowiedziane wiadomości na temat organizowanych przez siebie konkursów, promocji i innych akcji marketingowych a także wiadomości o członkostwie w Klubie Oriflame lub inne niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VIII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Dane Osobowe podawane w Formularzu Rejestracyjnym zgodnie z celem działalności Serwisu przetwarzane są za zgodą Użytkownika podającego te dane a następnie przekazywane poza Serwis do firmy Oriflame Poland sp. z o.o. w celu rejestracji osoby podającej te dane, jako konsultanta. W momencie gdy nastąpi przekazanie Danych Osobowych do firmy Oriflame Poland oraz rejestracja i nadanie numeru konsultanta, przekazane Dane Osobowe będą podlegać również polityce ochrony prywatności przyjętej przez Oriflame Poland sp. z o.o..
2. Dane Osobowe podane w Formularzu Rejestracyjnym Serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane nieupoważnionym osobom trzecim a także innym podmiotom.

IX. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

X. Bezpieczeństwo Zbioru Danych Osobowych
1. Zabezpieczenie danych osobowych użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Administratora gdy przekazywane są dane osobowe, jest zaszyfrowana za pomocą klucza o długości 128 bitów z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie stosowane zabezpieczenia spełniają wymogi zawarte w art. 36-39 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

XI. Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Agnieszka Kowal AG-land, Kłaj 952, 32-015 Kłaj tel: 501-257-553, e-mail: kontakt@klub-konsultantek.pl

Polityka Cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://klub-konsultantek.pl (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejsza strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.